Mediation

Een duurzame oplossing bepaal je zelf

De kracht van mediation is dat u en uw partner zelf uw toekomst vorm gaan geven, in vertrouwelijkheid en onder leiding van een onpartijdige gespreksleider.

Mediation

Wat is het?

U heeft besloten om uit elkaar te gaan en wilt dat zo respectvol mogelijk doen. U kunt kiezen voor een procedure bij de rechtbank. U kiest daarmee voor een traject dat lang en moeizaam kan zijn, waarbij uiteindelijk een ander over de toekomst van u, uw partner en uw eventuele kinderen beslist.
U kunt ook kiezen voor mediation. De kracht van mediation is dat u en uw partner zelf detoekomst vorm gaan geven, in vertrouwelijkheid en onder leiding van een onpartijdige gespreksleider.

Geschikt voor u?

Wil de mediation slagen, dan zijn er een aantal voorwaarden.
Het meest van belang is dat u en uw partner beiden de wil hebben om in overleg afspraken te maken over de geschilpunten. Met andere woorden: wederzijds commitment is absoluut een voorwaarde. Zonder inzet van u beiden heeft mediation geen kans van slagen.
Er moet bereidheid zijn om, samen met Fridjof, aan een tafel te zitten.

Hoe werkt het?

U ontvangt van Fridjof aan het begin van het traject een mediation-overeenkomst. In deze overeenkomst staan de spelregels met betrekking tot mediation.
De belangrijkste spelregel is dat u bereid bent naar elkaars argumenten te luisteren.
Daarnaast is van belang de bereidheid om met uw partner mogelijke oplossingen te onderzoeken en te proberen tot een compromis te komen.

De praktijk

Gedurende het gehele proces heeft Fridjof aandacht voor de emoties van u en uw partner. Emoties zorgen vaak voor een belemmering van de communicatie; het lukt niet (meer) om naar elkaars argumenten te luisteren. Het vinden van een compromis wordt hierdoor lastig. Fridjof helpt u bij het doorbreken van deze negatieve spiraal.

Voor het maken van goede onderlinge afspraken is het nodig dat u de juiste juridische informatie van hem krijgt. Het doel van de mediation is dat u komt tot onderlinge, duurzame afspraken. Deze afspraken worden door Fridjof vastgelegd in een convenant en, als er kinderen zijn, aangevuld met een ouderschapsplan. Na ondertekening daarvan zorgt Fridjof voor verdere afhandeling bij de rechtbank, zonder dat u daarbij in persoon aanwezig hoeft te zijn.

Ook belangrijk

De kosten. Dat verschilt per traject en hangt af van hoe goed u nog naar elkaar kunt luisteren en van de wederzijdse bereidheid om tot een compromis te komen. Mediation wordt altijd gestart met een eerste inventarisatiegesprek. Na afloop van dat eerste gesprek ontvangt u van ons een schriftelijk opgave van de kosten van de volledige mediation. Indien u niet akkoord gaat met deze opgave dan staat het u vrij om te stoppen met het traject, zonder dat het eerste gesprek in rekening zal worden gebracht.